назад

Автоматично погасяване на кредитни карти Diners club

С услугата "Автоматично погасяване на задължения по кредитни карти Diners club" Вие имате възможност:

  • само с еднократно нареждане автоматично да погасявате цялата дължима сума по кредитна карта тип "charge", посочена във Вашето извлечение  без да посещавате клон на Банката.
  • дължимата за погасяване сума по кредитна карта, посочена във Вашето месечно извлечение, да се удържа автоматично от друга Ваша сметка или от сметка на друго лице във Fibank (Ваш близък или роднина, с негово съгласие).
  • само с еднократно нареждане автоматично да погасявате цялата дължима сума или минималната погасителна вноска по кредитна карта тип "револвираща", посочена във Вашето месечно извлечение.

Предимствата за Вас:

За да се възползвате от услугата "Автоматично погасяване на задължения по кредитни карти Diners club", е необхoдимо:

  1. да имате разплащателна сметка в лева или сметка в лева към дебитна карта;
  2. да попълните и представите подписан формуляр, в най-близкия Ви клон на Първа инвестиционна банка.

 

Такси:

Съгласно Тарифата на Fibank


Помощ и грижа за клиента