назад

Промоционален срочен депозит +

Пролетни промоционални лихви за Вас - настоящите и нови клиенти на Fibank

Представяме Ви „Промоционален срочен депозит +" - депозитът, който Ви дава още по-атрактивна доходност в зависимост от средствата, депозирани по него.

Защо да откриете „Промоционален срочен депозит +"?

 • Атрактивна лихва;
 • Олихвяване в зависимост от депозираната сума;
 • Възможност за откриване и управление на сметката изцяло през Моята Fibank (за клиенти с права за активен достъп в системата за електронно банкиране).

Какво е нашето предложение?

 • Срочен депозит за 6 или 12 месеца;
 • Валута в български левове или евро;
 • Атрактивен лихвен процент за целия срок на депозита;
 • Минимална сума за откриване - 500 BGN/ 250 EUR;
 • Без такса откриване, поддръжка и закриване на сметката на депозита.

Лихвени проценти:

за сума на депозит до 19 999.99 лева/ 9 999.99 евро

  BGN
EUR
6 месеца
 0.30  0.30
12 месеца  0.50  0.50

за сума на депозит над 20 000 лева/ 10 000 евро

  BGN
EUR
6 месеца
 0.40  0.40
12 месеца  0.60  0.60

Допълнителна информация:

 • Няма ограничения в методите за захранване на „Промоционален срочен депозит +". Внасяне в брой на каса, вътрешнобанков или междубанков превод - изборът е Ваш!
 • Постъпилите средства след първите 7 календарни дни от датата на сключване на договора за депозит, се олихвяват с годишен лихвен процент съгласно Приложение за промоционални срочни депозити към Бюлетина за лихвите, понастоящем 0,01%.
 • Теглене на средства от депозита преди падеж води до нарушаване на условията на депозита.
 • Вложителят не дължи предизвестие, в случай че желае да се разпореди със средства от депозита преди уговорената дата на падеж в договора, включително и за неговото предсрочно прекратяване. При теглене на пари в наличност от депозита, преди датата на падеж над определен размер, посочен в Тарифата на Fibank, Вложителят следва да заяви предварително пред Банката извършването на операцията в посочените в Тарифата срокове, в противен случай Вложителят заплаща допълнителна такса.
 • Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по депозита са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ.
 • Такси и комисиони - съгласно Тарифата на Fibank.

Допълнително можете:

 • да получите кредит "Кеш+" срещу депозита при атрактивни условия и ускорена процедура в офис на Банката;
 • да заявите изцяло онлайн или в офис на Банката револвираща кредитна карта с чип;
 • при ползване на кредитни улеснения, депозитът повишава автоматично Вашия кредитен рейтинг.

„Промоционален срочен депозит +" е предназначен за пълнолетни физически лица, настоящи и нови клиенти на Fibank към момента на подаване на искането за откриване.

„Промоционален срочен депозит +" можете да откриете:

 

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка

Предлагаме Ви още: