Кредит за оборотни средства за IT фирми

Кредит (овърдрафт) за оборотни средства за IT фирми

Предназначен за дружества, работещи по договори за изпълнение на проекти и/или съпорт/аутсорсинг дейности, като позволява финансиране на разходите за изпълнение на проекта (възнаграждения, подизпълнители и др.) и погасяване на кредита с получени междинни и финални плащания.

Защо да изберете "Кредит за оборотни средства за IT фирми" от Fibank?

 • бързо и гъвкаво финансиране при нужда от оборотни средства;
 • гъвкъв погасителен план.

Параметри на кредита:

размер: до 300 000 лева
предназначение: за оборотни средства
срок: до 12 месеца
валута: лева, евро
годишен лихвен процент: на база вътрешнобанков кредитен рейтинг
обезпечение:
 • Първи по ред особен залог върху всички вземания на дружеството.
 • Гаранционни схеми на НГФ, ОГФ и БАЕЗ.

  Собствениците при кредитоискатели юридически лица се ангажират като съдлъжници или поръчители.
начин на погасяване: овърдрафт
други условия: пълно банково обслужване във Fibank

 

І. Процедура за кандидатстване:

За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

 • за София: тел.: (02) 800 2915, (02) 942 6601, (02) 800 2876, (02) 800 2027;
 • за страната: потърсете кредитните специалисти в клоновете на Fibank в страната;
 • отправете запитване на имейл: sme@fibank.bg

ІІ. Необходими документи:

 • искане за кредит (по образец на Fibank);
 • декларация за свързаност с други лица и за действителни собственици на юридическото лице (по образец на Fibank);
 • декларация за семейно и имуществено състояние (по образец на Fibank);
 • финансови отчети;
 • удостоверение от органа по приходите за липса/наличие на задължение (по чл. 87, ал. 6 от ДОПК);
 • други документи по преценка на Банката.

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка