назад

Бизнес кредит КЕШ Плюс Овърдрафт

Бизнес кредит КЕШ Плюс - Овърдрафт

Бизнес кредит КЕШ Плюс- Овърдрафт предлага:

 • да получите кредит бързо и лесно – без изискване за бизнес план и кредитна история;
 • без ограничение на размера и срока;
 • при максимално изгодни лихви, такси и комииони.

Параметри на кредита:

размер: без ограничение
срок: без ограничение
валута: лева, евро, щатски долари
годишен лихвен процент: 1.95 пункта над лихвата по блокираните парични средства
гратисен период: в режим на овърдрафт
обезпечение: Залог на парични средства. Съотношението на размера на обезпечението спрямо размера на кредита е:
 • при еднаква валута на кредит и обезпечение*- 115%
 • при различна валута на кредит и обезпечение - 130%

*Валидно и при различна валута евро/лев и лев/евро

Ако кредитополучателят е юридическо лице, се изисква физическо лице (управител, собственик, съдружник, залогодател) да стане солидарен длъжник или поръчител.
начин на усвояване:
 • в режим на овърдрафт
начин на погасяване:
 • в режим на овърдрафт
такси и комисиони: Съгласно Тарифата на Fibank

 

 

Кредитът се отпуска на юридически лица, еднолични търговци, физически лица с годишни счетоводни приходи от продажби до 500 000 лв. и персонал до 10 човека.

І. Процедура за кандидатстване:

За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на Банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

 • за София:
  • Централа на Fibank, гр. София, бул. "Драган Цанков" №37; тел.: 02/817 1366; 02/817 1363; 02/817 1365, 02/817 1497;02/800 2334.
  • Клон "Народно събрание 2", гр. София, пл. "Народно събрание" №3; тел.: 02/800 2273.
 • за страната: потърсете кредитните специалисти в клоновете на Банката в страната;
 • отправете запитване на имейл: anadka@offices.fibank.bg или micro@fibank.bg

Необходими документи за кандидатстване:

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка