назад

Разплащателна сметка

Разплащателната сметка в Първа инвестиционна банка предоставя разнообразни възможности за извършване на операции и едновременно с това получаване на актуална и навременна информация за наличност и движение по сметката.

Вие имате възможност да:

 • откриете сметка в предпочитана от Вас валута - лева, евро, щатски долар, щвейцарски франк или британска лира, без изискване за минимална вноска за откриване или минимално салдо за поддържане и олихвяване;
 • извършване на операции със средствата по сметката от всички клонове на Банката;
 • извършвате касови и безкасови плащания, получавате и нареждате преводи в лева и валута;
 • издадете международна дебитна карта по Ваш избор; 
 • получавате актуална информация чрез услугата SMStatus или email известяване;
 • заплащате Вашите комунални услуги и битови сметки чрез електронно банкиране Моята Fibank.
 • ползвате Виртуалния клон на Банката;
 • получавате извлечения с актуална информация за наличност и движение по Вашата сметка на място в посочен от Вас офис на Банката;
 • кандидатствате за "Лесен кредит" в размер до 10 пъти месечните постъпления по Вашата сметка;
 • да оптимизирате разходите си за банкови продукти и услуги, като включите Вашата сметка към пакетните програми на Fibank.

Допълнителна информация:

 • таксите и комисионите са съгласно Тарифата на Fibank;
 • ФГВБ (Фонда за гарантиране на влоговете в банките) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по разплащателната сметка са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ.

Разплащателна сметка можете да откриете:

 

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка

Банкови сметки