назад

Дебитни карти за деца и тийнейджъри

С дебитните карти за деца и тийнейджъри от Fibank управлението на джобните пари за Вашето дете става по-лесно.

Детето Ви също като Вас ще има дебитна карта и възможност да:

 • тегли пари от банкомат;
 • плаща в търговските обекти, включително и да прави бързи безконтактни плащания до определените от Вас лимити на картата.

НОВО: А специално за тийнейджърите надградихме карти Debit MasterCard PayPass Teen с атрактивни функционалности*:

 • дигитална карта** за бързо и лесно пазаруване само с телефон;
 • пазаруване в интернет в рамките на заявените/одобрените лимити**;
 • удобно мобилно банкиране***, с което бързо и лесно се правят справки;
 • специална спестовна сметка "Smart Teen"****, в която детето Ви може да спестява своите свободни средства.  

С детските/тийн карти контролът е в ръцете на родителя:

 • картата се издава към сметка на родителя и Вие ще можете да превеждате желаната от Вас сума. За картите за тийнейджъри (14-18 г.) предлагаме възможност сметката и картата да бъде издадена на името на детето, със съгласие на родителя/настойника.
 • операциите по картата са ограничени до определени лимити;
 • получавате имейл известие за авторизациите с картата, а може да заявите и имейл известяване за извлечение от сметката. Така ще да следите направените от Вашето дете плащания;
 • в случай че картата е загубена или открадната, и сте уведомили банката своевременно, картата ще бъде блокирана и няма да загубите средства.

Условията, които Ви предлагаме:

 • без такса за издаване и поддръжка на картата до навършване на пълнолетие на детето;
 • сметката, към която се издава картата, е без такса откриване и поддръжка до навършване на пълнолетие на детето;
 • не се дължат такси, при плащане в търговските обекти или теглене пари от банкомат на Fibank;
 • без такси при преиздаване на картата поради изтичане срока на валидност;
 • всички останали такси са съгласно тарифата на Банката.

Картите са разделени в две групи:

 • Debit MasterCard PayPass Kids е за деца, навършили 7 години до навършване на 14 години;
 • Debit MasterCard PayPass Teen е за деца, навършили 14 години до навършване на 18 години.

Допълнителна информация:

* Всяка от функционалностите се заявява със съгласие на родителя/настойника;

** Дигиталната карта се издава при регистрация за електронно банкиране "Моята Fibank";

*** Достъп с ограничени активни права в мобилно приложение Моята Fibank;

**** Спестовната сметка може да бъде използвана от детето чрез мобилното приложение "Моята Fibank", което ще му дава възможност да извършва вътрешнобанкови преводи от разплащателната сметка с издадена дебитна карта Debit MasterCard Pay Pass Тeen към спестовната сметка и обратно, свободно без да се губи начислената лихва по спестовната сметка.

Предлагаме и специални дизайни, за да бъде преживяването още по-приятно:

За всяка възрастова група Fibank предлага по три вида дизайн, създадени от деца за деца. Детето Ви само избира как да изглежда неговата карта.

 

 Debit MasterCard PayPass Kids Debit MasterCard PayPass Teen

За да е още по-цветно...Ви предлагаме атрактивно решение за плащане на ПОС терминал - аксесоар за плащане с допълнителна микрокарта

С удобните и забавни аксесоари за безконтактно плащане Вашето дете може да прави дребни покупки, без да носи пари в брой. Аксесоарът може да се носи като гривна на ръката или под формата на ключодържател. В него се поставя микрокарта, с която може да се правят бързи безконтактни плащания.

Независимо дали детето ви е на плажа, играе в парка или е на разходка с приятели, картата (парите) ще бъдат навсякъде с него.

Оригиналните аксесоари за безконтактно плащане са:

 • Удобни за носене;
 • Свежи и забавни;
 • Винаги са заедно с притежателя си.

 

 

Заявка на дебитна карта:

Можете да заявите за издаване на карта като посетите удобен за Вас клон на Fibank и попълните на място „Искане за издаване на дебитна карта Debit MasterCard Pay Pass kids" или „Искане за издаване на дебитна карта Debit MasterCard Pay Pass teen":

  За дебитни карти Debit MasterCard Pay Pass kids картата се заявява от родителя/настойника. Необходимо е да носите със себе си документ за самоличност, както и Акт за раждане на детето.
 • За дебитни карти Debit MasterCard Pay Pass teen картата се заявяват от родителя/настойника, заедно с детето на чието име ще бъде издадена картата. Необходимо е да носите със себе си документ за самоличност (Ваш и на детето), както и Акт за раждане на детето.

След обработване на искането можe да получите картата си в предварително избран от Вас клон на Fibank в срок до 5 работни дни.

Важно! Картите се получава в предварително избрания за получаване клон на Fibank:

 • За дебитни карти Debit MasterCard Pay Pass kids картата се получават от родителя/настойника, подал искането.
 • За дебитни карти Debit MasterCard Pay Pass teen картата се получава лично от лицето, на чието име се издава.

Подновяване на дебитна карта:

Срокът на валидност на детските дебитните карти, издавани от Fibank, е 3 години.

Върху лицевата страна на карта можете да видите релефно обозначените цифри, показващи срока, до който тя е валидна, в следния формат: VALID 04/20 THRU
Първите две цифри показват месеца, а вторите две - годината. Това означава, че в показания пример картата е валидна до края на месец април 2020 г.

След изтичане на срока на нейната валидност, същата ще бъде автоматично подновена след 20-то число на месеца, в който изтича и изпратена за получаване в клона издател.

Ако карта бъде открадната, изгубена, детето Ви забрави своя ПИН код или някаква друга причина налага нейното преиздаване е необходимо да посетите клон на Банката и да подадете искане за издаване на нова карта.

 

 

Победител в категория "Банкови карти". Проучване на Nielsen Bulgaria сред 2000 потребители.