назад

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г.

През настоящия програмен период, обхващащ годините между 2014 и 2020 г., фокусът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" ще бъде поставен върху следните приоритетни области на въздействие:

  • Иновации;
  • Нови технологии;
  • Енергийна и ресурсна ефективност;
  • Навлизане на международни пазари.

Общият бюджет на програмата за целия програмен период възлиза на 1 390 135 901 евро, от който 1 181 615 516 евро (85%) представлява приносът на Европейския фонд за регионално развитие, а участието на страната ни е в размер на 15%.

Съгласно публикуваната Индикативна годишна работна програма, през 2019 г. ще може да се кандидатства по следните процедури:

Актуални

По-подробна информация за Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" и за мерките, които предстоят да бъдат обявени до края на програмен период 2014 - 2020 г., можете да откриете на официалната интернет страница на Програмата.

Европейски програми