назад

Кредитни карти MasterCard и Visa с още по-добри условия Ново

Вземете кредитна карта от Fibank и се възползвайте от промоционалните условия

До 30 юни 2018 г. (включително) кандидатствайте за кредитна карта Visa или Mastercard от Fibank и след нейното получаване можете да се възползвате от специалните условия*:

  • половин лихва за първите дванадесет отчетни периода от момента на издаване на картата;
  • половин такса годишна поддръжка за първата година;
  • половин такса теглене на банкомат на Fibank до 31 декември 2018 г.

* Условията са валидни за новоиздадени кредитни карти Visa или Mastercard от Fibank, които са заявени в периода 12 март - 30 юни 2018 г. с изключение на карти Mastercard World Elite и Mastercard Loyalty Yes.

Всички кредитни карти, издадени в периода на промоцията, при ползване на картата след промоционалния период, ще дължат съответно 16% фиксирана лихва при плащане чрез ПОС в търговски обект и 18% фиксирана лихва за теглене на пари в брой и други операции.

При просрочие на клиент над 30 дни Банката има право да прекрати промоционалните лихвени условия по картата му.

Правила на промоцията

Заявете своята кредитна карта от Fibank по удобен за Вас начин:


Кандидатствайте сега
Заповядайте в наш клон
Обадете ни се
на телефон *bank (*2265)

Правила на промоционална кампания с кредитни карти от Fibank

1. Организатор на Промоцията: „Първа инвестиционна банка" АД (Fibank)

2. Участници в Промоцията:
2.1. В промоционалната кампания могат да участват всички дееспособни физически лица, които в периода на промоцията подадат искане за издаване на основна или допълнителна кредитна карта от Fibank и са одобрени от Банката.

3. Период на Промоцията:

  • начало на промоцията: 12.03.2018 г.
  • край на промоцията: 30.06.2018 г., включително

4. Механизъм на Промоцията:
4.1. В промоционалната кампания имат право да участват всички клиенти, които в рамките на промоционалния период са подали искане да им бъде издадена една от посочените в т.4.2. кредитна карта от Fibank и са одобрени.
4.2. Клиентите могат да кандидатстват за издаване на кредитна карта от следните видове карти от Fibank: Visa - Класик payWave, Visa - Златна, Visa -Платинена, Mastercard PayPass, Mastercard Златна, Mastercard Платинена.
4.3. Всеки клиент, който в периода на промоцията е подал искане за издаване на кредитна карта, одобрен е, и е получил своята карта, ще може да я използва при следните промоционални условия:

  • половин лихва за първите дванадесет отчетни периода от момента на издаване на картата;
  • половин такса годишна поддръжка за първата година;
  • половин такса теглене на банкомат на Fibank до 31 декември 2018 г.


След изтичане на промоционалния период дължимата лихва е в размер на 16% фиксирана лихва при плащане чрез ПОС в търговски обект и 18% фиксирана лихва за теглене на пари в брой и други операции.

4.4. Промоционалните условия важат само за новоиздадени основни и допълнителни кредитни карти от посочените в т.4.2 по-горе. 
4.5. При наличие на вече издадена кредитна карта от Fibank промоционалните условия важат само за картата, издадена в периода на промоцията, при условие че до 31.12.2018 г. клиентът запази притежаваната на негово име кредитна карта от Fibank и сметка към нея от Fibank и не я закрие.
4.6. Банката има право да прекрати промоционалните условия по карта на клиент, който просрочи плащанията си повече от 30 (тридесет) дни, от датата на падежа на всяко дължимо плащане към Банката, съгласно договора за издаване на карта.
4.7. Размерът на приложимите за картата договорна лихва и такси се определя от вида на картата, съгласно действащата към датата на подписване на договора тарифа на Банката.
4.8. Клиентите, чиито искания за издаване на карта са одобрени, могат да се възползват от възможността за сключване на застраховка „FiHealth Протект", ако отговарят на изискванията на Застрахователя. Застраховка „FiHealth Протект" се активира само след дадено изрично писмено съгласие на клиента.
Застраховката покрива следните застрахователни събития: смърт в резултат на злополука; трайно намалена работоспособност (над 70%) в резултат на злополука; 50 лева на ден болничен престой в резултат на злополука. Застрахователната сума за първите два риска е 5 000 лв. След първата година застраховката се заплаща по 2.50 лв. на месец чрез автоматично плащане от кредитната карта.

5. Допълнителни разпоредби

5.1. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които клиенти нямат възможност да участват в промоцията, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора и неговите подизпълнители.

Тези обстоятелства също могат да се дължат на форсмажорни обстоятелства, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други). Участниците също така се съгласяват с решенията на Организатора относно периода на провеждане на промоционалната кампания и други промени, свързани с изпълнението на активността на участниците.

6. Данни
6.1. С предоставяне на данните за издаване на кредитна карта се счита, че участникът заявява съгласието си за участие в промоционалната кампания, приема условията на настоящите Правила, както и дава съгласието си данните му да бъдат обработвани от Организатора за целите на провеждане на промоционалната кампания.

 


Актуални оферти