IQ разплащателна сметка

Колкото повече, толкова повече

С IQ разплащателна сметка колкото повече пари държите по сметката, толкова по-висока доходност получавате.

IQ разплащателна сметка Ви предлага:

 • да разполагате свободно с парите си - теглите и внасяте, когато пожелаете Вие;
 • оперирате като със стандартна разплащателна сметка, но получавате по-висока доходност за парите си;
 • лихвата по сметката Ви се начислява всеки ден и се изплаща в края на всеки 12-месечен период;
 • получавате допълнителен лихвен бонус в края на всеки 12-месечен период.

И още:

 • няма изискване да поддържате минимална сума по сметката;
 • избирате валутата - левове или евро;
 • към сметката получавате и дебитна карта по Ваш избор - така сте още по-гъвкави - можете да разполагате с парите си 24 часа в денонощието;
 • възможност да следите дистанционно движенията по сметката си чрез регистрация в системата Моята Fibank;
 • възможност за откриване на сметката, извършване на трансфери и закриване на сметката, без да посещавате клон на Банката, ако сте клиент на Fibank с регистрация във Виртуалния банков клон.

Лихвени проценти:

Левове Лихвен процент* Лихвен бонус**
0 лева - 19 999,99 лева
 0.10  0.20
над 20 000 лева
 0.10  0.40
Евро Лихвен процент* Лихвен бонус**
0 евро - 9999,99 евро
 0.10  0.20
над 10 000 евро
 0.10  0.40

* Лихвен процент на годишна база
** Лихвен бонус - допълнителен годишен лихвен процент на база минимално дневно салдо за 12-месечен период

 

Допълнителна информация:

 • таксите и комисионите са съгласно Тарифата на Fibank;
 • Титулярят не дължи предизвестие, в случай че желае да се разпореди със средства от влога преди уговорената дата на падеж в договора, включително и за неговото предсрочно прекратяване. При теглене на пари в наличност от влога над определен размер, посочен в Тарифата на Fibank, Титулярят следва да заяви предварително пред Банката извършването на операцията в посочените в Тарифата срокове, в противен случай Титулярят заплаща допълнителна такса.
 • ФГВБ (Фонд за гарантиране на влоговете в банките) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по депозита са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ.
 • IQ умна сметка можете да откриете:

   

  Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка