назад

Банкови пакети за бизнес клиенти

Банкови продукти и услуги в подходящата комбинация за Вашия бизнес!

Fibank Ви предлага пакети от банкови продукти и услуги, които да Ви улеснят при извършването на ежедневните банкови операции.

Предимствата за Вас:

 • плащате една обща месечна такса;
 • оптимизирате разходите си за банкови продукти и услуги;
 • управлявате лесно ежедневното си банкиране.

От Банкови пакети за бизнес клиенти могат да се възползват:

 • юридически лица;
 • еднолични търговци;
 • клонове на местни и чуждестранни търговци и търговски представителства на чуждестранни лица;
 • лица, упражняващи свободна професия или дейност;
 • неперсонифицирани дружества;
 • земеделски стопани и други обединения съгласно специални закони.

Банкови продукти и услуги, включени в пакет:

Пакет
"Fibank Бизнес"

Пакет
"Fibank Бизнес Клас"
Пакет
"Fibank Бизнес Клас +"
Пакет
"Fibank Бизнес клас Премиум"

1 бр. разплащателна сметка към пакета (пакетна сметка) - без такса за откриване и без месечна такса водене на сметка. 1 бр. разплащателна сметка към пакета (пакетна сметка) през електронно банкиране My Fibank - без такса за откриване и без месечна такса водене на сметка.Предоставяне на безплатни извлечения на имейл адрес. 1 бр. разплащателна сметка към пакета (пакетна сметка) през през електронно банкиране My Fibank- без такса за откриване и без месечна такса водене на сметка.Предоставяне на безплатни извлечения на имейл адрес. 2 бр. разплащателни сметки (пакетна сметка и стандартна разплащателна сметка) през през електронно банкиране My Fibank - без такса за откриване и без месечна такса водене на сметка.Предоставяне на безплатни извлечения на имейл адрес.
Неограничен брой безплатни вътрешнобанкови преводи през през електронно банкиране My Fibank, наредени от сметки в лева и 5 бр. безплатни вътрешнобанкови преводи в клон на Fibank, наредени от сметки в лева
Неограничен брой безплатни вътрешнобанкови преводи през през електронно банкиране My Fibank, наредени от сметки в лева
Неограничен брой безплатни вътрешнобанкови преводи през през електронно банкиране My Fibank, наредени от сметки в лева
Неограничен брой безплатни вътрешнобанкови преводи през през електронно банкиране My Fibank, наредени от сметки в лева
Неограничен брой безплатни вътрешнобанкови периодични преводи Неограничен брой безплатни вътрешнобанкови периодични преводи
Неограничен брой безплатни вътрешнобанкови периодични преводи
Неограничен брой безплатни вътрешнобанкови периодични преводи
10 бр. безплатни междубанкови изходящи преводи през Бисера, вкл. периодични преводи, наредени в клон на Fibank
10 бр. безплатни изходящи междубанкови преводи през Бисера, вкл. периодични преводи, наредени през през електронно банкиране My Fibank
20 бр. безплатни изходящи междубанкови преводи през Бисера, вкл. периодични преводи, наредени през през електронно банкиране My Fibank 40 бр. безплатни изходящи междубанкови преводи през Бисера, вкл. периодични преводи, наредени през през електронно банкиране My Fibank
Неограничен брой безплатни масови преводи по сметки във Fibank, наредени в клон на Fibank или през през електронно банкиране My Fibank Неограничен брой безплатни масови преводи по сметки във Fibank, наредени в клон на Fibank или през през електронно банкиране My Fibank Неограничен брой безплатни масови преводи по сметки във Fibank, наредени в клон на Fibank или през през електронно банкиране My Fibank Неограничен брой безплатни масови преводи по сметки във Fibank, наредени в клон на Fibank или през през електронно банкиране My Fibank
Международни изходящи преводи в евро към сметка при банка на територията на страна от ЕИП:
- експресни преводи със спешен вальор - деня на нареждане на превода: 40 евро (с включена такса SWIFT);
- с вальор, следващ деня на нареждането (с TOM вальор): 25 евро (с включена такса SWIFT);
- за суми до 500 евро: 12 евро (с включена такса SWIFT).
Международни изходящи преводи в евро към сметка при банка на територията на страна от ЕИП:
- експресни преводи със спешен вальор - деня на нареждане на превода: 40 евро (с включена такса SWIFT);
- с вальор, следващ деня на нареждането (с TOM вальор): 25 евро (с включена такса SWIFT);
- за суми до 500 евро: 12 евро (с включена такса SWIFT).
Международни изходящи преводи в евро към сметка при банка на територията на страна от ЕИП:
- експресни преводи със спешен вальор - деня на нареждане на превода: 35 евро (с включена такса SWIFT);
- с вальор, следващ деня на нареждането (с TOM вальор): 20 евро (с включена такса SWIFT);
- за суми до 500 евро: 12 евро (с включена такса SWIFT).
Международни изходящи преводи в евро към сметка при банка на територията на страна от ЕИП:
- експресни преводи със спешен вальор - деня на нареждане на превода: 35 евро (с включена такса SWIFT);
- с вальор, следващ деня на нареждането (с TOM вальор): 20 евро (с включена такса SWIFT);
- за суми до 500 евро: 12 евро (с включена такса SWIFT).
Внасяне на каса (дневно):
- до 6000 лв. - без такса;
- над 6 000 лв. - по Тарифа на Fibank.
Внасяне на каса (дневно):
- до 5 000 лв. - без такса;
- над 5 000 лв. - по Тарифа на Fibank.
Внасяне на каса (дневно):
- до 6 000 лв. - без такса;
- над 6 000 лв. - по Тарифа на Fibank.
Внасяне на каса (дневно):
- до 10 000 лв. - без такса;
- над 10 000 лв. - по Тарифа на Fibank.
Теглене на каса (дневно):
- до 3 000 лв. - без такса;
- над 3 000 лв. - по Тарифа на Fibank.
Теглене на каса (дневно):
- до 2 000 лв. - без такса;
- над 2 000 лв. - по Тарифа на Fibank.
Теглене на каса (дневно):
- до 3 000 лв. - без такса;
- над 3 000 лв. - по Тарифа на Fibank.
Теглене на каса (дневно):
- до 5 000 лв. - без такса;
- над 5 000 лв. - по Тарифа на Fibank.

Безплатно издаване на 1 бр. дебитна карта по Ваш избор - VISA Business Debit/MasterCard Business Debit

Безплатно издаване на 1 бр. дебитна карта по Ваш избор - VISA Business Debit/MasterCard Business Debit
Безплатно издаване на 1 бр. дебитна карта по Ваш избор - VISA Business Debit/MasterCard Business Debit
Безплатно издаване на 1 бр. дебитна карта по Ваш избор - VISA Business Debit/MasterCard Business Debit
Безплатни SMS известия за изпратен превод през през електронно банкиране My Fibank Безплатни SMS известия за изпратен превод през през електронно банкиране My Fibank Безплатни SMS известия за изпратен превод през през електронно банкиране My Fibank Безплатни SMS известия за изпратен превод през през електронно банкиране My Fibank
Пасивно Телефонно банкиране
Пасивно Телефонно банкиране
Пасивно Телефонно банкиране
Пасивно Телефонно банкиране
Електронни извлечения през системата Моята Fibank Електронни извлечения през системата Моята Fibank
Електронни извлечения през системата Моята Fibank Електронни извлечения през системата Моята Fibank

    Безплатен Софтуерен токен
Цена на пакета:
24.00 лв./месечно
Цена на пакета:
18.50 лв./месечно

Цена на пакета:
29.50 лв./месечно
Цена на пакета:
58.00 лв./месечно

 

Важна информация:

 • В безплатните преводи не са включени многоредовите платежни нареждания и директен дебит;
 • Като пакетна сметка можете да заявите вече съществуваща разплащателна сметка във Fibank;
 • Таксата за обслужване на пакета се заплаща единствено от пакетната сметка;
 • Пакетът е активен за всеки следващ период, при условие че има осигурени достатъчно средства по сметката за заплащане на таксата за пакет (пакетна сметка);
 • Включените продукти и услуги са валидни само за периода на действие на пакета (1 месец) и в случай че не са използвани, правото на ползване не се прехвърля за следващ месец.

Можете да заявите бизнес пакет, като посетите най-удобния за Вас клон на Банката.

Необходимо е да:

 

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка

Бизнес