назад

Потребителски кредит

Потребителски кредити от Fibank с предварително одобрение до 2 часа и още по-добри условия

Потребителските кредити от Fibank предлагат:

 • висока сума на кредитиране - до 30 000 лв. или равностойността им в евро;
 • срок - до 10 години;
 • без поръчител*;
 • само срещу лична карта*;
 • изплащане на равни месечни вноски;
 • без такса за предсрочно погасяване на кредита;
 • бързо предварително одобрение - до 2 часа (за искания, подадени в работни дни от 9 до 17 ч.).

* В зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател могат да бъдат изискани други документи и/или обезпечение.

Потребителският кредит от Fibank е удобен начин да получите необходимите Ви средства за:

 • покупка на жилищно обзавеждане;
 • ремонт на жилище или автомобил;
 • покупка на битова техника;
 • покупка на домакински уреди;
 • заплащане на обучение;
 • екскурзия и почивка;
 • лечение;
 • текущи битови задължения;
 • семейни събития;
 • или просто защото се нуждаете от пари за непредвидени плащания.

Параметри на кредита:

размер до 30 000 лева или равностойността им в евро
валута на кредита лева, евро
срок за погасяване
до 10 години
обезпечение
 • за кредит до 10 000 лв. или равностойността им в евро - не се изисква;
 • за кредити над 10 000 лв. или равностойността им в евро - в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател може да бъде изискан 1 поръчител.
лихвени условия
 •   при превод на декларирания доход по сметка в Банката
  Лихва на годишна база
  левове/евро
  за първите три години
  мин. 7.00% фиксирана годишна лихва
  за останалия период на кредита
  мин. 7.00%, формирана на база СЛП* + надбавка
 •  без превод на декларирания доход по сметка в Банката
Лихва на годишна база
левове/евро
за първите три години
мин. 8.00% фиксирана годишна лихва
за останалия период на кредита
мин. 8.00%, формирана на база СЛП* + надбавка

 

Годишният лихвен процент се определя в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател и се формира на база СЛП* + надбавка

*СЛП - Лихвен процент, базиран на спестяванията

ГПР (годишен процент на разходите)
7.35%, изчислен при размер на кредита 15 000 евро, срок на погасяване 120 месеца, при годишен лихвен процент 7.00%. Месечната вноска при посочените параметри и изцяло усвоен кредит е 175.14 евро. Общата дължима сума е в размер на 21 029.84 евро. В ГПР е включен разходът за такса за разглеждане на документите, която се изисква и е за сметка на Кредитополучателя.
начин на усвояване еднократно
такса за предварително проучване и разглеждане на документи

25 лева

комисиона за отпускане не се дължи
комисиона за предсрочно погасяване не се дължи

 

 

За Потребителски кредит от Fibank може да кандидатствате, ако сте:

 • дееспособно физическо лице, български гражданин;
 • работите по трудово или приравнено към него правоотношение за неопределен срок или по договор за управление и контрол; да упражнявате свободна професия.

В случай че отговаряте на изискванията и желаете да кандидатствате за Потребителски кредит, е необходимо:

 1. В избран от Вас клон на Fibank да попълните "Искане за отпускане на кредит" и да приложите към него документите, посочени във формуляра или допълнително поискани от кредитния специалист;
 2. Да заплатите таксата за разглеждане на документите при тяхното депозиране;
 3. В случай че искането е одобрено, се сключва договор за кредит и сумата по кредита се усвоява еднократно до срока, посочен в договора за кредит.

Ако желаете да кандидатствате за Потребителски кредит от Fibank е необходимо да предоставите следните документи:

 1.  Искане за отпускане на кредит;
 2. Копие от документ за самоличност на кредитоискателя / поръчителя;
 3. Служебна бележка за нетните доходи за последните 6 месеца на кредитоискателя / поръчителя (не се изисква, в случай че кредитоискателят получава дохода си по сметка в Банката);
 4. Копия от договори за кредит, овърдрафти, лизингови договори, поръчителства и др. на кредитоискателя/поръчителя, както и актуално състояние на задължението към момента;
 5. Други документи по преценка на Банката.

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка

За изчисляване на приблизителните стойности на месечната Ви погасителна вноска може да използвате кредитен калкулатор.

Важно е да знаете, че годишният лихвен процент се определя в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател. Поради това е възможна незначителна разлика между погасителните месечни вноски, изчислени с помощта на калкулатора и тези, вписани в реалния Ви погасителен план.

Можете да се свържете с нашите кредитни специалисти през формата за кредитоискатели, за да се запознаете подробно с условията на търсения от Вас кредит.

Размер на кредита:
Валута:
Превод на декларирания доход
по сметка в Банката:
Фиксиран годишен лихвен процент
за първите три години*:
 • * • мин. 7.00% - при превод на декларирания доход в Банката
 •   • мин. 8.00% - без превод на декларирания доход в Банката
Лихвен процент, базиран
на спестяванията (СЛП)*:
* СЛП от 01.04.2016 г.: 1.5400.
Надбавка над СЛП*: * Можете да промените надбавката по Ваша преценка.
Начална дата на кредита*: * Форматът на датата е (ДД.ММ.ГГГГ).
Срок на кредита:

Предлагаме Ви още:От блога на Fibank