назад

Електронно банкиране Моята Fibank Cyprus

Eлектронно банкиране Моята Fibank Cyprus е предназначено за клиенти на Fibank със сметки, открити в клон Кипър. След предварителна регистрация за My Fibank Cyprus можете да извършвате преводи и справки дистанционно.

Необходимо е да имате компютър с интернет връзка и 24 часа в денонощието можете да извършвате следните банкови операции:

Справки (пасивно банкиране) относно:

 • наличности  и операции по банковите Ви сметки;
 • валутните курсове на Fibank клон Кипър;
 • друга справочна информация.

Нареждане на преводи (активно банкиране):

 • Кредитен превод:
  • за преводи към други клонове на Fibank;
  • за преводи към други банки;
  • възможност за използване на договорен курс.
 • Преводи в рамките на клон Кипър:
  • от и по сметка на един и същ клиент във Fibank клон Кипър;
  • преводи към сметки на други клиенти, водени във Fibank клон Кипър;
  • нареждане на преводи с бъдеща дата;
  • възможност за използване на договорен курс.

Как да станете клиент?

За да станете клиент на електронно банкиране Моята Fibank Cyprus, е необходимо да:

 • имате открита поне една сметка на място във Fibank клон Кипър;
 • притежавате валиден имейл адрес;
 • закупите Token устройство от Банката;
 • направите еднократна регистрация.

Потребители на услугата могат да бъдат:

Физически и юридически лица, регистрирани като клиенти във Fibank клон Кипър.

Условията, които Ви предлагаме:

 

регистрация: безплатна
такси и комисиони за преводи: съгласно Тарифа за таксите и комисионите на Fibank клон Кипър
лимити за преводи:

Това са максималните нива, до които частни лица могат да оперират с една сметка. За корпоративни клиенти няма лимити.

 • дневен лимит - 20 хил. евро или равностойността им в друга валута;
 • седмичен лимит  - 25 хил. евро или равностойността им в друга валута.

Ако желаете да работите при други нива на лимити, можете да направите това, като подадете Искане за промяна на регистрация в клон на Fibank.

средство за достъп и идентификация:

За клиентите на електронно банкиране Моята Fibank Cyprus достъпът и идентификацията се осъществява с Token устройство.

 

Технически изисквания:

Интернет браузър Internet Explorer - версия 6.0 (или по-нова версия) и Mozilla Firefox, Opera 9.6, Chrome 4.1 или Safari 4.1 (или по-нови версии) можете да ползвате за активно и пасивно банкиране във Виртуално банкиране клон Кипър.

За всички останали браузъри е достъпна ограничена функционалност на Виртуалното банкиране клон Кипър, която се използва и като мобилна версия на услугата.

За регистрация и достъп до електронно банкиране Моята Fibank Cyprus е необходимо:

 • да имате открита поне една сметка на място във Fibank клон Кипър;
 • да попълните на място Искане за регистрация и да представите други необходими документи;
 • да посочите сметките, с които ще ползвате електронно банкиране Моята Fibank Cyprus, както и вида банкиране за всяка от сметките - за преводи (активно) или за справки (пасивно) банкиране;
 • да закупите Token устройство;
 • да осъществите първо влизане в системата на електронно банкиране Моята Fibank Cyprus.

Важно: При първо влизане в системата трябва да използвате комбинация от ПИНт (ПИН код на Token устройството) и еднократна парола, генерирана от Token устройството. ПИНт кодът на Token устройството се получава на посочения от Вас имейл адрес при регистрацията. От съображения за сигурност Ви съветваме да промените служебния ПИНт след първото влизане в системата.

Уважаеми клиенти,

За сигурна и безпроблемна работа с Виртуалния банков клон и Виртуално банкиране клон Кипър Ви предлагаме да спазвате следните мерки за сигурност:

Промени в Общите условия на ПИБ клон Кипър

Уважаеми клиенти,
Уведомявами ви, че в сила от 25.03.2019 г. са извършени промени Общите условия за откриване и водене на банкови сметки и за предоставяне на платежни услуги и в Общите условия за електронно банкиране „Моята Fibank Cyprus".

Общите условия са изменени и допълнени в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство и в съответствие с електронното банкиране „Моята Fibank Cyprus".

Можете да се запознаете с актуализираните общи условия тук и тук.

 

 • пълномощни за физически лица

 • пълномощни за юридически лица

 • Пълномощно за регистрация, промяна и прекратяване на регистрация в дистанционно банкиране 31.50 KB
  При регистрация/промяна/прекратяване на регистрация (Моята Fibank Кипър) на юридически лица и при определяне и регистриране на средства за достъп, когато това се извършва не от законните представители на лицето, а от упълномощено от тях лице - пълномощник, пълномощното следва да бъде изрично, съставено по образец на Банката, заверено от сертифицирано длъжностно лице (а когато е издадено в държава, различна от Република Кипър заверено от лице, което има право да извършва нотариални функции, легализирано по съответния законов ред и преведено на английски език).