Maestro за младежи

Продуктът вече не се предлага!

Уважаеми клиенти,
В съответствие с актуалните тенденции в картовите разплащания и с цел повишаване на качеството на предлаганите услуги, Ви информираме, че считано от 01.01.2018 г., Fibank преустановява предлагането на дебитни карти Maestro/Maestro PayPass. Всички издадени вече карти, ще продължат да функционират до изтичане срока им на валидност, след което ще бъдат подновени с Debit Mastercard PayPass, при такси съгласно раздел VIII на действащата Тарифа на Банката.
За подновените през м. януари и февруари 2018 г. карти Maestro/Maestro PayPass е предвиден двумесечен срок (до 31.03.2018 г., съответно до 30.04.2018 г.), през който таксите по новата карта Debit MasterCard PayPass ще бъдат идентични с досега прилаганите.

Удобни джобни с младежка дебитна карта Maestro с чип

Всички младежи на възраст между 14 и 19 години могат да притежават младежка дебитна карта Maestro с чип, която предоставя основните възможности на стандартна международна дебитна карта Maestro с чип.

С младежка дебитна карта с чип от Fibank можете да:

  • пазарувате в страната и чужбина;
  • плащате в български сайтове в интернет чрез системата ePay.bg;
  • нареждате периодични плащания от картовата си сметка.

Вие можете да избере и цвета на своята карта:

синя червена

Условията, които Ви предлагаме:

 

издаване на дебитна карта за младежи безплатно
водене на картова сметка 2.00 лв. на месец
цена на трансакция в България:  
теглене от банкомати на Fibank
0.20 лв.
телгене от банкомат на друга банка
1.00 лв.
плащане на ПОС терминално устройство
0.15 лв.

 

  • за младежи на възраст между 14 и 18 години дебитна карта Maestro с чип се издава като допълнителна карта към сметка на родителя.
  • за младежи на възраст над 18 години дебитна карта Maestro с чип сe издава като основна карта, при която те са титуляри на картовата си сметка.

Първа инвестиционна банка издава безплатно международна дебитна карта Maestro за млажеди.

Можете да кандидатствате за издаване на карта по един от следните начини:

  • като подадете онлайн заявка;
  • с едно обаждане на телефон *bank (*2265) и наш служител ще Ви съдейства с попълването на заявката;
  • на място в клона на Fibank.

След обработване на Вашето искане за дебитна карта, до 5 работни дни Вие ще получите картата си и запечатан плик с ПИН код, в предварително избран от Вас клон на Fibank.

Подновяване на дебитна карта Maestro за младежи

Срокът на валидност на дебитната карта Maestro за младежи е 3 години.

Върху лицевата страна на Вашата карта можете да видите релефно обозначените цифри, показващи срока, до който тя е валидна, в следния формат:  VALID 04/20 THRU
Първите две цифри показват месеца, а вторите две – годината. Това означава, че в показания пример картата е валидна до края на месец април 2020 г.

След изтичане на срока на нейната валидност, същата ще бъде автоматично подновена и налична след 20-то число на месеца, в който изтича и изпратена за получаване в клона-издател.

Ако Вашата карта бъде открадната, изгубена,  забравите своя ПИН код или някаква друга причина налага нейното преиздаване е необходимо да посетите клон на Банката и да представите документ за самоличност.

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка

Предлагаме Ви още: