Обща информация

Улеснение за Вас, удобство за Вашите служители

Първа инвестиционна банка предлага  бизнес дебитни карти с марките MasterCard и Visa които могат да се използват както в страната, така и в чужбина.

Защо да ползвате бизнес дебитните карти от Първа инвестиционна банка?

Облекчава вътрешнофирменото обслужване на паричните средства:

 • превеждате месечните работни заплати на служителите;
 • служителите Ви не носят пари в брой при служебни пътувания и командировки, но могат да се разплащат в  повече от 20 милиона търговски обекти в България и света;
 • със средствата по фирмената сметка могат да бъдат извършвани едновременно операции в банковия салон (парични преводи, платежни нареждания и др.), както и да се теглят пари в брой или да се плащат стоки и услуги при търговци посредством банковите карти, издадени към тази сметка.

Контролирате:

 • електронно банкиране Моята Fibank Ви позволява  да наблюдава движенията по всички свои сметки, открити в банката, както и да извършвате активни операции чрез Вашата карта;
 • възможност за издаване на корпоративна дебитна карта с лимит, определен от компанията – особено подходяща за служители, които се занимават с доставка на материали, зареждат гориво за служебните автомобили или получават служебни аванси за извършване на други услуги за компанията;
 • банката предоставя извлечение от сметката на фирмата с операциите на всеки картодържател, а по интернет определен от фирмата служител може да наблюдава движенията по всички сметки на компанията, открити при нас, както в лева, така и във валута.

Максимална сигурност на извършваните трансакции:

Дебитните карти от Fibank се издават едновременно с чип и магнитна лента - чипът осигурява максимална защита на данните и изключва възможността за неоторизиран достъп до средствата на клиента, а магнитната лента позволява използването на картата на всички модели банкомати и ПОС терминални устройства в цял свят.

Имате минимални разходи:

 • Първа инвестиционна банка издава и поддържа безплатно дебитните карти;
 • заплащате минимални такси при теглене от банкомати.

Допълнителни възможности:

 • на всяка дебитна карта може да бъде отпуснат овърдрафт  до 5 нетни работни заплати за всеки Ваш служител, който притежава дебитна карта и подаде Искане.


Ползване на допълнителни услуги:

Като клиенти на Fibank с дебитни карти, Вашите служители могат да се възползват от всички допълнителни възможности, които предоставят дебитните карти:

 • плащане на сметки за електричество, телефон, парно, данъци и др. по интернет, както и стоки и услуги при български интернет-търговци чрез системата ePay.bg или чрез услугата “ePay Voiсe” .

 

Как да се предпазите от измами, свързани с банкови карти?

Пазете личната си информация:

 1. Не оставяйте портфейла или чантата си без надзор;
 2. Проверявайте редовно и внимателно месечните си извлечения. При евентуално спиране на тяхното получаване се обадете в банката;
 3. Следете своите плащания и чрез Моята Fibank или Виртуалния клон на Fibank;
 4. Никога не давайте по телефона информация за номера на притежаваната от Вас карта;
 5. Запомнете паролите си за идентификация от разстояние в банката, както и Вашите ПИН кодове. Не записвайте никъде номера на карта си или нейния ПИН код.

Когато пазарувате в интернет:

 1. Бъдете сигурни в репутацията на интернет търговеца. Запознайте се с "политиката му за сигурност”;
 2. Уверете се, че някъде не е изписано, дори и с дребни букви, че сте съгласни картата Ви да бъде дебитирана с допълнителни такси за абонамент и др.;
 3. Запознайте се с условията на продажба като срок на доставка, гаранционни условия, отказ от покупка;
 4. Пазете своите лични данни. Никога не предоставяйте информация за себе си, която не сте сигурни, че трябва да дадете;
 5. Пазете кореспонденцията си. Съхранявайте цялата информация, свързана с покупката и плащането;
 6. Никога и при никакви обстоятелства не въвеждайте Вашия ПИН.


Когато пазарувате в търговски обекти:

 1. Не изпускайте картата от поглед, докато се осъществява трансакцията. Веднага след приключване на плащането приберете картата си обратно;
 2. Убедете се, че никой не Ви наблюдава, докато въвеждате своя ПИН;
 3. Уверете се, че сумата върху бележката, която подписвате, е вярна. Никога не подписвайте празна бележка при покупка от търговски обект. Зачеркнете всички празни полета за суми, които са над полето за обща сума;
 4. Винаги пазете бележките от покупките, които сте направили – могат да Ви послужат по-късно.


Пред банкомата:

 1. Уверете се, че в близост до Вас не стои никой, и закрийте с ръка клавиатурата, докато въвеждате своя ПИН;
 2. Провете процепа, в който ще поставите картата - огледайте се за допълнително устройство, закрепено за него;
 3. Никога не разкривайте своя ПИН пред други лица, дори ако се представят за служители на банката;
 4. Сменете своя ПИН, ако имате съмнения, че е разкрит;
 5. Ако картата Ви бъде задържана от банкомат, незабавно се обадете в банката издател, за да я блокирате;
 6. Ако по някакъв начин се почувствате застрашени, натиснете бутона за ОТКАЗ и прекратете трансакцията.

Денонощните телефони на Fibank са на Ваше разположение:

 • 088 868 10 10;
 • (02) 817 1143;
 • (02) 817 1144;
 • 0800 12 012 - Дирекция "Картови разплащания”.

Дебитните и кредитните карти, които Fibank издава, използват "Чип и ПИН" технологията, която значително обогатява функционалността им. Чипът на картите осигурява максимална сигурност и защита, като изключва възможността злонамерени лица да получат достъп до парите по Вашите средства. В същото време дебитните карти разполагат и с магнитна лента, за да можете да ги използвате на всички модели банкомати и ПОС терминали в целия свят.

Защо картата с чип е по-добрата карта?

 • при дебитната карта с чип салдото по сметката Ви се актуализира в „реално време”. Не е необходимо да заявявате отделна сума за ползване с картата. Имате достъп до парите си по всяко време както с картата, така и директно чрез сметката. Сметката към дебитната карта с чип може да се ползва без ограничения в електронно банкиране Моята Fibank;
 • всички трансакции по дебитните и кредитните чип карти се извършват онлайн и на банкомат се вижда реалната наличност/остатък по картовата сметка в момента на извършване на трансакцията.
 • внесените по сметката Ви средства са достъпни незабавно посредством картата;
 • съветваме Ви незабавно да смените ПИН кода на Вашата дебитна или кредитна карта с чип. Това можете да направите безплатно на всеки банкомат на Fibank.
 • важно е да знаете, че по-голямата част от трансакциите с Вашата дебитна или кредитна чип карта на ПОС терминал се потвърждават с въвеждане на ПИН код;
 • дневният лимит на картата се възобновява 24 часа след операцията/трансакцията. Респективно седмичните лимити се възстановяват на всеки 168 часа след операцията/трансакцията;
 • разполагате с богат избор на нива лимити за теглене на банкомат и плащане в търговски обект, което позволява по-добър контрол и допълнителна сигурност за Вашите средства;
 • при желание можете да променяте избраните от Вас лимити, като посетите най-удобния за Вас клон на Fibank.

 

Бизнес дебитни карти