Maestro PayPass

Продуктът вече не се предлага!

Уважаеми клиенти,
В съответствие с актуалните тенденции в картовите разплащания и с цел повишаване на качеството на предлаганите услуги, Ви информираме, че считано от 01.01.2018 г., Fibank преустановява предлагането на дебитни карти Maestro/Maestro PayPass. Всички издадени вече карти, ще продължат да функционират до изтичане срока им на валидност, след което ще бъдат подновени с Debit Mastercard PayPass, при такси съгласно раздел VIII на действащата Тарифа на Банката.
За подновените през м. януари и февруари 2018 г. карти Maestro/Maestro PayPass е предвиден двумесечен срок (до 31.03.2018 г., съответно до 30.04.2018 г.), през който таксите по новата карта Debit MasterCard PayPass ще бъдат идентични с досега прилаганите.


Maestro PayPass е банкова карта от ново поколение, допълнена с иновативната функционалност за безконтактни плащания.

 


С Maestro PayPass можете да плащате безконтактно, когато:

 • бързате и правите покупка за малки суми;
 • искате да разполагате с точната сума за плащане без да се налага да търсите монети или да изчаквате ресто;
 • желаете да контролирате ежедневните си плащания, които обичайно правите в брой, за да управлявате много по-лесно и точно личните си финанси.

Как плащате с Maestro PayPass?

С Maestro PayPass продължавате да плащате и да теглите пари по познатия начин от всички ПОС терминали и банкомати (АТМ) в България и по света. В допълнение, на всеки ПОС терминал, който е означен с логото PayPass, имате възможност да плащате светкавично сумина минимална стойност. без да поставяте картата в ПОС устройство.

Когато желаете да платите с Вашата Maestro PayPass на PayPass терминал, трябва само да доближите картата до четящото устройство и да чуете продължителен звуков сигнал. Това означава, че Вашето плащане е минало успешно.

PayPass плащанията се осъществи светкавично, без въвеждане на ПИН код.

Ако сте регистрирани за SMS известия, може да не получите SMS за част от трансакциите, тъй като е възможно те да се извършат без свързване с авторизационния център на банката.

Всяко плащане с Вашата Maestro PayPass на PayPass терминал над определена стойност може да се осъществи отново безконтактно и многократно по–бързо от преди, с въвеждане на ПИН код. Ако сте регистрирани за SMS известия, ще получите SMS за всички трансакции над определена стойнст., осъществени на PayPass терминал.

Как да се чувствам безопасно с картата Maestro PayPass?

За да осигурите безопасността и спокойствието си при плащания с Maestro PayPass, ние Ви препоръчваме:

 • да поставяте внимателно картата в близост до четящото устройство;
 • по време на извършване на плащането картата Maestro PayPass остава единствено във Вашите ръце - не е необходимо да давате картата на продавача;
 • да проверите сумата, която е изписана на бележката от ПОС терминала.

В какви обекти можете да плащате с Maestro PayPass?

С Maestro PayPass можете да плащате навсякъде в България и света, на ПОС терминали устройства, които имат тази функционалност. Обичайно това са кафенета, ресторанти за бързо хранене, бензиностанции и въобще навсякъде, където видите логото PayPass.

Условията, които Ви предлагаме:

валута на сметката

левове, евро, щатски долари, швейцарски франкове или британски лири

водене на картова сметка съгласно Тарифа на Fibank
срок на валидност 3 години
лихва по картова сметка съгласно Лихвен бюлетин на Fibank
минимален неснижаем остатък не се изисква
такса за теглене от банкомат (АТМ):

на Fibank

0.20 лв.

на друга банка в България

1.00 лв.

в чужбина

съгласно Тарифа на Fibank
такса за плащания на ПОС устройства:

в България

безплатно

в чужбина

съгласно Тарифа на Fibank

Видове карти:

 • основна - издава се на физическо лице, което е титуляр на банковата сметка. Титуляр на сметката може да бъде пълнолетно физическо лице с българско гражданство или с документ за постоянно местожителство в страната.
 • допълнителна - издава се на близки или членове на семейството на титуляря, по негова сметка и по негово нареждане. Титулярят е този, който задава условията на допълнителните карти и следи извършените с тях трансакции и движението по своята сметка. Картодържателите на допълнителна карта могат да бъдат български граждани или лица с документ за постоянно местожителство, навършили пълнолетие или деца над 14 години.

Можете да заявите дебитна карта Maestro PayPass по един от следните начини:

 • като подадете онлайн заявка;
 • с едно обаждане на телефон *bank (*2265) и наш служител ще Ви съдейства с попълването на заявката;
 • на място в клона на Fibank.

След обработване на Вашето искане за дебитна карта, до 5 работни дни Вие ще получите картата си в предварително избран от Вас клон на Fibank.

 

Подновяване на дебитна карта Maestro PayPass:

Срокът на валидност на дебитната карта Maestro PayPass на Fibank е 3 години.

Върху лицевата страна на Вашата карта можете да видите релефно обозначените цифри, показващи срока, до който тя е валидна, в следния формат: VALID 04/20 THRU
Първите две цифри показват месеца, а вторите две - годината. Това означава, че в показания пример картата е валидна до края на месец април 2020 г.

След изтичане на срока на нейната валидност, същата ще бъде автоматично подновена след 20-о число на месеца, в който изтича и изпратена за получаване в клона-издател.

Ако Вашата карта бъде открадната, изгубена, забравите своя ПИН код или някаква друга причина налага нейното преиздаване е необходимо да посетите клон на Банката и да представите документ за самоличност.

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка

Програма YES

 

Като притежавате кредитна карта MasterCard YES, MasterCard PayPass или дебитна карта Debit MasterCard, Maestro PayPass, Вие автоматично участвате в програмата за лоялност YES. http://yes.fibank.bg/

 

Програмата включва широка партньорска мрежа от търговци в цялата страна.

Всеки път, когато плащате с Вашата карта при участващите в програмата търговци, Вие автоматично събирате бонус точки. Натрупаните бонус точки можете да усвоите при следващо плащане, в който и да е от обектите в партньорската мрежа.

Предлагаме Ви още: