Какво е гратисен период?

Гратисният период позволява до датата на падежа клиентите, притежаващи револвиращи кредитни карти, да погасяват изцяло трансакциите, направени през даден отчетен период. При спазване на това условие няма да им бъдат начислени лихви за съответните трансакции.

Често задавани въпроси