Чекове

Първа инвестиционна банка Ви предлага следните услуги, свързани с чекове:

1. Издаване на банкови чекове:

Банката издава поименни банкови чекове в следните основни валути - EUR и GBP. Тези чекове са платими чрез кореспондентските сметки на ПИБ в първокласни банки като: Unicredit Bank Austria за EUR и Lloyds Bank за GBP.

Какво е необходимо да направите?

Да попълните и подадете Искане за издаване на чек в някои от офисите на Банката и да осигурите необходимите средства по сметката си.

2. Приемане на чекове за инкасиране:

Първа инвестиционна банка приема за инкасиране различни видове поименни чекове - лични, фирмени, банкови, пощенски, касиерски и други в основните конвертируеми валути (освен в щатски долари). Банката инкасира и чекове в друга валута след договаряне с клиента за изплащане на равностойността им в USD или EUR. За целта е необходимо да имате открита разплащателна сметка във Fibank.
Чекът се представя лично в Банката, като на гърба на чека се поставя джиро в присъствието на служител на Банката (джирото е подпис на получателя - бенефициента при физически лица, и съответно подпис и печат за бенефициенти - юридически лица).
Инкасирането на чека в полза на клиента се извършва обичайно в срок от 30 - 40 календарни дни след неговото приемане в Банката.

Какво трябва да знаете?

Извършването на плащания с чекове се извършва след представяне на допълнителни документи, съгласно изискванията на действащото валутно законодателство, описани в частта "Нормативни изисквания".

Съгласно разпоредбите на Валутния закон, Наредба №27 и Наредба №28 на Българската народна банка и други приложими нормативни актове, Банката изисква документи както следва:

При издаване на банков чек:

  • при чекове с равностойност равна на или над 30 000 BGN, само когато бенефициентът е от трета страна (страна извън ЕИП), се изискват документи, доказващи същността на плащането, съгласно Наредба N28 на БНБ и Декларация по чл. 2, ал. 1 от същата наредба.
  • за суми с равностойност над 30 000 лева, се представя декларация за произход на средствата, предмет на плащането.

Банката може да установява наличието или липсата на постоянно пребиваване на физическите лица в Република България по смисъла на Валутния закон чрез изискване на декларация по образец, утвърден от БНБ, като предварително условие за изпълняване на нареждане за плащане или превод към чужбина.

 

Fibank поддържа кореспондентски отношения с над 600 банки от целия свят. Широката кореспондентска мрежа улеснява извършването на международни преводи във валута.

В допълнение, Fibank предоставя възможност на своите клиенти да извършват международни преводи в над 120 екзотични валути.

Fibank е сред водещите банки в областта на международните преводи и търговско финансиране.

Банки кореспонденти за валутни разплащания:

Държава / Банка валута SWIFT

• Австрия
   
Unicredit Bank Austria, Vienna
EUR BKAUATWW   

• Белгия
   
ING Bank, Brussels EUR BBRUBEBB010

• Великобритания
   
Lloyds Bank PLC, London GBP LOYDGB2L
Barclays Bank PLC, London GBP BARCGB22
JPMorgan Chase Bank, London EUR CHASGB2L

• Германия
   
Bayerische Landesbank, Munich EUR BYLADEMM
Commerzbank AG, Frankfurt am Main EUR COBADEFF
Commerzbank AG, Frankfurt am Main AUD COBADEFF

• Дания
   
Danske Bank, Copenhagen DKK DABADKKK

• Испания
   
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Madrid EUR BBVAESMM

• Италия
   
Unicredit SpA, Milano EUR UNCRITMM
Intesa Sanpaolo, Milano, Italy EUR BCITITMM

• Канада
   
Bank of Montreal, Toronto CAD BOFMCAT2

• Китай
   
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Luxembourg
 CNY  ICBKLULC

• Норвегия
   
DnB NOR Bank ASA (formerly Den Norske Bank AS),Oslo NOK DNBANOKK

• Русия
   
OJSC Promsvyazbank, Moscow
RUB PRMSRUMM
Alfa - Bank, Moscow, Russian Federation
RUB ALFARUMM

• Румъния
   
Citibank Europe PLC, Dublin, Ireland
RON CITIIE2X

• САЩ
   
Bank of New York Mellon, New York USD IRVTUS3N
Citibank N.A., New York USD CITIUS33
JPMorgan Chase Bank, New York USD CHASUS33

• Франция
   
BNP Paribas, Paris EUR

BNPAFRPP


• Швейцария
   
Credit Suisse, Zurich CHF CRESCHZZ80A
UBS AG, Zurich CHF, EUR UBSWCHZH80A

• Швеция
   
Danske Bank, Stockholm SEK DABASESX

• Япония
   
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFG Ltd., Tokyo
 JPY  BOTKJPJT

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка

Преводи във валута