Персонално банкиране
от Fibank

Какво предлага услугата „Персонално банкиране"

„Персонално банкиране" от Fibank е разработена, за да предложи високо качество и грижа за клиента, като дава достъп до широк кръг от услуги и продукти на Fibank при преференциални условия:

 • Обслужване от личен банкер, с който можете да се свържете по всяко време;
 • Високо качество, конфиденциалност и компетентност при обслужването;
 • Провеждане на срещи в специално обособени зони за максимална дискретност и комфорт;
 • Приоритет на извършваните трансакции с минимално време за изчакване;
 • Индивидуални консултации и възможности за инвестиране в широк кръг финансови инструменти;
 • Преференциални условия по кредитни карти от висок клас по избор;
 • По-високи лимити и благоприятни условия за потребителски кредити;
 • Своевременна информация за всички нови продукти и възможности, предлагани от Fibank.

 

Предлагани продукти

Програми "Премиум" или „Премиум плюс”

 • Безплатно откриване на разплащателна сметка в лева - без месечна такса за поддръжка, без минимално салдо;
 • По-високи касови лимити и допълнителни транзакционни преференции;
 • Преференциални условия по Дебитна карта;
 • Преференциални условия по Кредитна карта от висок клас - VISA GOLD/MASTERCARD GOLD; VISA PLATINUM/MASTERCARD PLATINUM;
 • Интернет Банкиране - безплатен софтуерен токен за активно банкиране;

 

Финансиране:

 • Без такса разглеждане на искането за кредит;
 • По-високи лимити за потребителски кредити и овърдрафти;
 • Лесен достъп до инвестиционните продукти, предлагани от Банката, включително и съдействие при инвестирането във финансови инструменти по цял свят;

Инвестиране и управление на спестяванията:

Чрез услугата "Персонално банкиране" имате възможност за инвестиране и професионално управление на спестяванията с цел постигане на по-висока доходност, чрез инвестиции във дистрибутираните от ПИБ АД Взаимни фондове на Erste Asset Management *:

 • ESPA Bond Euro Corporate
 • ESPA Portfolio Balanced 30
 • ESPA Stock Europe
 • ESPA Stock Global

*Забележка: Инвестициите в посочените Взаимни фондове не носи фиксирана доходност, като средствата не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция.