Безлихвен кредит до 4 500 лева

Заяви онлайн Направи запитване

Предимства

По Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19

Срок

До 5 години

Цел

Текущи нужди

Максимален размер

До 4 500 лева

Уважаеми клиенти,

Водени от желанието да ви подпомогнем в настоящата ситуация, считано от 5 май 2020 г., на база на сключено споразумение с Българска банка за развитие АД (ББР АД), Fibank започва предоставянето на  безлихвени потребителски кредити за физически лица по Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19.

Програмата цели да подпомогне засегнатите от икономическите последствия на пандемията от COVID-19 физически лица, които са страна по трудов договор или са самоосигуряващи се лица, които отговарят на посочените по-долу условия.

Параметри на безлихвените кредити:
 • Размер: до 4 500 лева, усвоени наведнъж или на траншове с максимален размер на транш 1500 лева
 • Валута: левове
 • Срок за погасяване: до 5 г. (60 месеца)
 • Лихвен процент: 0 (нула)%
 • Без обезпечение
 • Без такси и комисиони във връзка с отпускане на кредита
 • Възможност за избор на гратисен период от минимум 6 месеца до максимум 24 месеца, след изтичането на който започва изплащането на кредита;
 • Възможност да изберете начин на плащане на кредита
  • с една вноска в края на периода на кредита;
  • на равни вноски всеки месец;
  • различни вноски на всеки два, три или шест месеца.
 • Цел на кредита: за текущи нужди.
  Като получател на кредита можете да използвате предоставените средства само за ваши лични потребности като физическо лице, но не и за бизнес цели.
Имате възможност да кандидатствате за безлихвен кредит по Програмата:
Срок на Програмата:

За кредит по Програмата може да се кандидатства до 31.12.2020 г. (вкл.)

Договор за кредит по Програмата може да се сключи до 11.01.2021 г. (вкл.), като крайният срок за усвояване на средствата по кредита е 31.01.2021 г. (вкл.) 

Можете да се възползвате от кредита, ако сте:


Физическо лице, което
:

 • е преустановило полагането на възмезден труд за своя работодател и е в неплатен отпуск поради Пандемията, респективно Извънредното положение;
 • е страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца, преди излизането му в неплатен отпуск;
 • не получава възнаграждение по други трудови правоотношения;
 • има отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който е пуснато в неплатен отпуск;

 или

Самоосигуряващо се лице, което:

 • извършва дейността като физическо лице (свободна професия) и като последица от Пандемията, респективно Извънредното положение, е прекъснало дейността, която извършва като самоосигуряващо се лице и/или търпи поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите ви през първото тримесечие на 2019 г.

или

 • се самоосигурява като ЕТ или като собственик на юридическо лице и дейността на ЕТ/юридическото лице е прекъсната

и

 • не получава възнаграждение по други правоотношения; 
Когато кандидатствате за кредита трябва :
 • да имате платени осигурителни вноски;
 • да предстои да  възобновите упражняването на своята дейност, респективно да се върнете на същата работа, след прекратяване на неплатения отпуск.
 • да не ползвате, нито да сте заявили ползването на кредит от друга банка по Програмата
Необходими документи:

За кредитоискатели, работещи по трудово правоотношение:

За кредитоискатели самоосигуряващи се лица:

 • Искане за потребителски кредит по образец;
 • Заверено от клиента копие на лична карта;
 • Документ за регистрация на лицето, ако е самоосигуряващо се лице;
 • Документ, от който се установява спад в доходите с поне 20% за самоосигуряващо се лице (ако основанието за кандидатстване е спад в доходите);

или