Предимства

По-висока доходност

Валути

BGN и EUR

Възможности

Възможност за издаване на дебитна карта

Удобства

Възможност за включване в пакетна програма

Нашето предложение

Колкото повече, толкова повече

С IQ разплащателна сметка колкото повече пари държите по сметката, толкова по-висока доходност получавате


IQ разплащателна сметка ви предлага:

 • да разполагате свободно с парите си - теглите и внасяте, когато пожелаете вие;
 • оперирате като със стандартна разплащателна сметка, но получавате по-висока доходност за парите си;
 • лихвата по сметката ви се начислява всеки ден и се изплаща в края на всеки 12-месечен период;
 • получавате допълнителен лихвен бонус в края на всеки 12-месечен период.

И още:

 • няма изискване да поддържате минимална сума по сметката;
 • избирате валутата - левове или евро;
 • към сметката получавате и дебитна карта по ваш избор - така сте още по-гъвкави - можете да разполагате с парите си 24 часа в денонощието;
 • възможност да следите дистанционно движенията по сметката си чрез регистрация в електронно банкиране Моята Fibank;
 • възможност за откриване на сметката, извършване на трансфери и закриване на сметката, без да посещавате клон на Банката, ако сте клиент на Fibank с регистрация в My Fibank.

Лихвени проценти:

валута - сумаГодишен лихвен процент *Годишен лихвен бонус в % **
0 - 19 999.99над 20 000.000 - 19 999.99над 20 000.00
BGN0,10%0,10%0,10%0,20%


валута - сумаГодишен лихвен процент *
Годишен лихвен бонус в % **
0 - 9999.99над 10 000.000 - 9999.99над 10 000.00
EUR
0,10%0,10%0,10%0,20%


* Лихвен процент на годишна база
** Годишен лихвен бонус - допълнителен годишен лихвен процент на база минимално дневно салдо за 12-месечен период


Допълнителна информация:

 • таксите и комисионите са съгласно Тарифата на Fibank;
 • Титулярят не дължи предизвестие, в случай че желае да се разпореди със средства от влога преди уговорената дата на падеж в договора, включително и за неговото предсрочно прекратяване. При теглене на пари в наличност от влога над определен размер, посочен в Тарифата на Fibank, Титулярят следва да заяви предварително пред Банката извършването на операцията в посочените в Тарифата срокове, в противен случай Титулярят заплаща допълнителна такса.
 • ФГВБ (Фонда за гарантиране на влоговете в банките) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по депозита са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ.Откриване

IQ разплащателна сметка можете да откриете:

 • във всеки клон на Fibank;
 • чрез системата за електронно банкиране Моята Fibank (за клиенти с права за активен достъп).
Документи
Допълнителни продукти
Електронно банкиране Моята Fibank
Електронно банкиране Моята Fibank
Debit Mastercard
Debit Mastercard
Дигитализирани карти
Препоръчано
Дигитализирани карти