назад

Бизнес програма Smart Lady

Бизнес програма Smart Lady за жени предприемачи

Бизнес програма Smart Lady предлага:

атрактивна годишна лихва от 2.72% и облекчени изисквания по обезпечението на кредита;
гратисен период по време на майчинство (до 15 месеца);
дълъг период на изплащане - до 15 години за инвестиционни кредити и до 5 години за оборотни кредити;
• включена застраховка „Спокойствие с FiHealth" и VIP пакет медицинска застраховка „Здраве" от FiHealth Застраховане за сметка на Банката, които осигуряват превенция, защита и спокойствие на жените предприемачи;
бизнес пакет за ежедневно банкиране, с който се намаляват разходите Ви за ползваните банкови продукти с до 30%;
специален детски спестовен влог;
бизнес дебитна карта - Mastercard Business Debit;
кредитна карта First Lady с допълнителни възможности при ползването й;
• включена дебитна карта Mastercard за деца.

І. Процедура за кандидатстване:

За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

 • за София: тел.: (02) 800 2915, (02) 942 6601, (02) 800 2876, (02) 800 2027;
 • за страната: потърсете кредитните специалисти в клоновете на Fibank в страната;
 • отправете запитване на имейл: sme@fibank.bg

ІІ. Необходими документи:

 • искане за кредит (по образец на Fibank);
 • декларация за свързаност с други лица (по образец на Fibank);
 • декларация за семейно и имуществено състояние (по образец на Fibank);
 • финансови отчети;
 • копие от регистрацията на кредитоискателя като земеделски производител;
 • удостоверение от органа по приходите за липса/наличие на задължение (по чл. 87, ал. 6 от ДОПК);
 • извлечение от разплащателни сметки;
 • удостоверение за липса/наличие на съдебно-изпълнителни производства;
 • удостоверение за липса/наличие на производство по несъстоятелност;
 • други документи по преценка на Банката.
Актуални предложения