назад

Бизнес кредитни карти Visa и MasterCard

Улесняват финансовите операции на фирмата, осъществяват контрол и оптимизация на разходите.

MasterCard
VISA
MasterCard   Visa

С бизнес кредитните карти от Fibank Вие получавате:

 • осигурени оборотни средства за бъдещите 5 години;
 • възможност за теглене и пазаруване навсякъде по света 24 часа в денонощието;
 • ползване на лимита от един или повече служители чрез поименна карта;
 • отчетност за всяко плащане чрез извлечение по сметката;
 • медицинска застраховка при пътуване в чужбина.

Международната бизнес кредитна карта от Fibank Ви осигурява:

 • висок кредитен рейтинг;
 • престиж и доверие;
 • кредитна история - гарант за Вашия бизнес;
 • банкова култура и нови възможности.

НОВО! Специални привилегии на Visa за бизнес клиенти:

Параметри на картата:

валута левове, евро, щатски долари
срок на валидност 5 години
гратисен период до 45 дни - само за международна бизнес кредитна карта с гратисен период
кредитен лимит

до 50 000 лв.

Видове карти:

Вие избирате картата, която отговаря на Вашите потребности:

Бизнес кредитна карта с гратисен период

MasterCard Business или Visa Business:

 • гратисен период до 45 дни;
 • минимална месечна вноска в размер на 5% от дебитното салдо към последния ден на отчетния период.

Бизнес кредитна карта без минимална месечна вноска

MasterCard Business или Visa Business:

 • без гратисен период;
 • без ангажимент да следите и погасявате минимални месечни вноски - погасяването става в произволен момент, чрез всяко постъпление по Вашата сметка.

Бизнес кредитните карти на Първа инвестиционна банка Ви предоставят:

Кредитно улеснение:

 • ползвате фирмен кредит, без да блокирате парични средства;

Изгодни условия:

 • без такса за издаване;
 • кратък срок за одобряване на кредитния лимит - да 2 работни дни;
 • кратък срок за издаване на кредитната карта – до 4 работни дни за София и до 5 работни дни за страната.

Удобство:

 • разполагате с повече средства навсякъде по света, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;
 • плащате в търговски обекти и/или в интернет;
 • теглите суми в брой от банкомат или в банков офис навсякъде по света;

Контрол и оптимизация на Вашите бизнес разходи:

 • ефективно следене на фирмените разходи - издадените на името на фирмата карти се обслужват от специална картова сметка;
 • ежемесечно Банката Ви предоставя подробно извлечение за движенията по всяка една от картите към Вашата сметка - това Ви позволява да контролирате служителите си когато са в командировка;
 • бързо и лесно фирмено отчитане – всяко извлечение е реален счетоводен документ.

Сигурност:

 • максимална сигурност и защита от злоупотреби чрез новата чип технология;
 • получавате SMS известие непосредствено след всяко авторизирано плащане, ако предварително сте се регистрирали за услугата “SMStatus”;
 • денонощно обслужване от Картовия център на Fibank, където можете да се обадите в случай на нужда.

Гъвкавост:

Към Вашата картова сметка можете да издадете няколко кредитни карти, съобразно нуждите на фирмата.

Безплатна застраховка при пътуване:

При закупуване с картата на туристически пакет или заплащане на нощувка в хотел, самолетен билет, наемане на автомобил или друга услуга, свързана с пътуване в чужбина, всеки притежател на кредитна карта Visa или MasterСard от Първа инвестиционна банка получава безплатно медицинска застраховка с покритие до 35 000 щатски долара по 16 вида застрахователни събития.

 

"Искане за издаване на международни бизнес кредитни карти" можете да подадете:

Международните Бизнес кредитни карти на Fibank могат да бъдат издадени на юридически или физически лица, упражняващи стопанска дейност, както и на организации с нестопанска цел, неправителствени организации и др., които отговарят на изискванията на Fibank за оценка на тяхната платежоспособност.

Необходими документи:

 • Искане за издаване на международни бизнес кредитни карти (по образец на Fibank);
 • Декларация за свързаност с други лица (по образец на Fibank) - оригинал;
 • Годишна данъчна декларация;
 • Финансови отчети за предходната година и последния отчетен период;
 • Документ за самоличност на лицето, представляващо кредитоискателя;

За лицата, които не подлежат на регистрация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията (организации с нестопанска цел, неправителствени организации), се изискват и следните документи:

 • Актуална съдебна регистрация;
 • Учредителен акт (устав/учредителен, дружествен договор);
 • Регистрация по БУЛСТАТ.

 

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка