Промоция с Visa Business

Плати гориво с Visa Business в чужбина и получи 3% от платената сума обратно по сметката си

Сумата се получава по картовата сметка, свързана със съответната карта Visa, до 20 дни след извършване на плащане на гориво извън България и може да бъде в размер до 50 лева на календарен месец.

Промоцията се провежда от 1 февруари до 30 септември 2020 г. или до изчерпване на предвидения награден фонд за възстановяване на плащанията.

Промоцията не е ограничена с териториален обхват, като не се прилага по отношение на плащания, извършени в Република България, и плащания на каквито и да е други стоки и услуги, освен автомобилни горива. Участват карти Visa Business, издадени от участващи организации преди началната дата на Промоцията.
Повече информация за промоцията и списък на участващите организации са достъпни в страници Официални правила или Често задавани въпроси.